About the Journal

Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

- Tên tiếng Anh: HPU2 Journal of Science: Natural Sciences and Technology

- Giấy phép hoạt động báo chí hiện hành: số 525/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01 tháng 11 năm 2022

- Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) – Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2: Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ: ISSN 2815-5637 do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp tại văn bản số 25/TTKHCN-ISSN.

- Tổng biên tập: PGS.TS. Phùng Gia Thế

- Phó Tổng biên tập: TS. Hoàng Ngọc Tuấn